Zaznacz stronę

Ignacjańska Szkoła

Kierownictwa Duchowego

Cel ISKD

Celem Ignacjańskiej Szkoły Kierownictwa Duchowego jest formacja i przygotowanie osób do samodzielnego udzielania Ćwiczeń duchowych w życiu codziennym poza tzw. „rekolekcjami zorganizowanymi”, bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem potrzeb, warunków i okoliczności danej osoby.

  • Formacja towarzyszy duchowych. Każdy z uczestników programu będzie miał okazję pogłębić znajomość Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli i nabyć umiejętności samodzielnego ich udzielania. Uczestnicy  będą mogli pogłębić swoją wiedzę również dzięki spotkaniom o charakterze warsztatowym (online).
  • Indywidualne udzielanie Ćwiczeń duchowych. Każdy, kto przejedzie proces formacyjny, otrzyma narzędzia, dzięki którym będzie mógł rozwijać sztukę dawania indywidualnie prowadzanych rekolekcji metodą św. Ignacego Loyoli.
  • Ćwiczenia duchowe w życiu codziennym. Powszechne rozumienie ćwiczeń duchowych w życiu codziennym odnosi się do rekolekcji, podczas których rekolektanci rozwijają swoje życie duchowe przez osobistą modlitwę w tradycji ignacjańskiej. Rekolekcje organizują i prowadzą członkowie WŻCh z asystentami lub duszpasterze akademiccy w czasie adwentu lub wielkiego postu. ISKD przygotowuje towarzyszy duchowych do udzielania Ćwiczeń poza „rekolekcjami zorganizowanymi“, z uwzględnieniem warunków i okoliczności danej osoby, bez ograniczeń czasowych.
Każdy, kto ukończy ISKD będzie potrafił wybrać odpowiednią osobę w swoim środowisku, zaproponować jej i poprowadzić ją drogą Ćwiczeń duchowych, aby ona sam mogła odnieść korzyści duchowe i przynieść Bogu większą chwałę w Kościele.

Program

Program jest pomyślany na cztery semestry; jedno spotkanie w miesiącu online. W programie są zajęcia praktyczne (ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupie, pomoc w towarzyszeniu duchowym podczas rekolekcji internetowych w życiu codziennym, organizowanych przez redakcję pisma MANREZA).
 

Tematyka spotkań (2024-2026):

  • Cel i dynamika Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli; 3 spotkania.

13. 04 / Wprowadzenie – M. Kruszyński SJ
11.05 / Perychoreza ignacjańska cz. I – M. Kruszyński SJ
08.06 / Perychoreza ignacjańska cz. II – M. Kruszyński SJ

 

  • Semestr I: Relacja Towarzysz duchowy – Bóg (formacja ucznia i uczeń w formacji); 4 spotkania i towarzyszenie podczas rekolekcji.

7.09 / Kierownictwo duchowe w życiu i posłudze osób towarzyszących w rekolekcjach ignacjańskich – Józef Augustyn SJ
5.10 / Jak rozpoznać naturę poruszeń wewnętrznych? O stanach emocjonalnych i duchowych. / Tadeusz Kotlewski SJ
9.11 / Kierownictwo duchowe – zadanie i łaska / Marek Kruszyński SJ
16.11 – 14.12 / Internetowe rekolekcje w życiu codziennym
11.01.2025 / Dyspozycje duchowe osób towarzyszących innym. Czego oczekuje św. Ignacy od dającego ćwiczenia duchowe? – Paweł Szpyrka SJ

  • Semestr II: Relacja Rekolektant – Bóg (usposobienie wewnętrzne, warunki rozeznawania woli Bożej, itp.); 5 spotkań.

 

  • Semestr III: Relacja Towarzysz duchowy – Rekolektant (rozmowa duchowa, rozeznawanie duchowe, itp.); 4 spotkania i towarzyszenie podczas rekolekcji.

 

  • Semestr IV: Cel i dynamika towarzyszenia duchowego  (przygotowanie i organizacja indywidualnych ćwiczeń duchowych w życiu codziennym); 5 spotkań.