Zaznacz stronę

Podyplomowe

Studia

Duchowości

Zapraszamy na Podyplomowe Studia Duchowości:

  • „liderów” życia duchowego,
  • kierowników duchowych,
  • formatorów, kapłanów, braci i siostry zakonne,
  • animatorów i odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty religijne,
  • katechetów,
  • wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe.

Studia trwają dwa semestry. Jest 7 spotkań w semestrze w soboty w godz. 9-16.

Osoby posiadające dyplom ukończenia jakichkolwiek studiów wyższych mogą uczestniczyć w pełnym programie PSD i otrzymać świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest także częściowy udział w wybranych zajęciach, bez otrzymania dyplomu ukończenia Studiów.

Program studiów obejmuje 140 godzin wykładowych rozłożonych na okres jednego roku od października do czerwca. Co roku oferowany jest inny program, tak by można było uczestniczyć w PSD w kolejnych latach.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych jezuitów i wykładowców świeckich, pracowników i współpracowników AKW Collegium Bobolanum.

Wykłady mają miejsce w salach wykładowych przy ul. Rakowieckiej 61 – wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.

W ramach studiów proponowane są wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, lektura i studium osobiste.

Człowiek poszukujący Boga

„Człowiek pragnie więcej, pragnie czegoś większego. W ostatecznym rachunku nie pragnie wiecznego rozproszenia, ale tęskni zazjednoczeniem z samym sobą, z innymi i światem. Pragnie większego szczęścia, chce zakosztować większej radości. Odczuwa głód wielkiej miłości, nieskończonego ukojenia, głód Boga. Jeśli zaś nie zostanie on zaspokojony, człowiekna dłuższą metę nie może żyć, bo nie znajduje odpowiedzi na to, co najbardziej istotne”.

Joseph Ratzinger

 

• Człowiek w poszukiwaniu sensu

• Człowiek w poszukiwaniu sensu

• Chrześcijańskie poszukiwanieBoga

• Modlitwa Psalmami

• Rozwój człowieka dorosłego

• Drogi człowieka mistycznego

• Poszukiwanie Boga w cierpieniu,chorobie i słabości

• Biblijne drogi człowieka

Semestr zimowy: 7 X, 28 X, 18 XI, 2 XII, 16 XII 2023, 13 I, 27 I 2024

Semestr letni: 2 III, 16 III, 6 IV, 27 IV, 11 V, 25 V, 8 VI 2024