Zaznacz stronę

  

Wydarzenia

TEMATYKA SPOTKAŃ

1. Twórcza moc Miłości – aktualność duchowości ignacjańskiej – Tadeusz Kotlewski SJ

2. Duchowa droga Ignacego Loyoli wg „Opowieści Pielgrzyma” – Leszek Mądrzyk SJ

3. Ignacjańskie Ćwiczenia duchowe jako droga rozwoju duchowego – Wacław Królikowski SJ

4. Głos Boga w sercu. Rozeznawanie duchowe w tradycji ignacjańskiej – Dariusz Michalski SJ

5. Zrozumieć i przyjąć człowieka. „Praesupponendum” Ćwiczeń duchowych – Aleksander Jacyniak SJ

6. Rozmowa duchowa jako narzędzie apostolskie – Robert Bujak SJ

7. Towarzyszenie człowiekowi w świetle pedagogiki ignacjańskiej – Wojciech Żmudziński SJ

8. Praktyka Ćwiczeń duchowych w życiu codziennym – Marek Kruszyński SJ

9. Jezuici w świecie, Rzeczpospolitej i Bydgoszczy. Szkice z historii Towarzystwa Jezusowego – Jarosław Kuffel SJ

CEF
ul. Grodzka 18
Bydgoszcz

 

Godz. 17:00
Dwa wykłady po 60 min. z przerwą na kawę